top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverHilde De Smet

Wet van 13 juni 2021 - Artsen verantwoordelijk voor COVID-19 vaccin

Bijgewerkt op: 27 aug. 2021

Het advies van de Orde der artsen van 23 januari 2021 “betreffende de deontologische aspecten aangaande het vaccinatieprogramma tegen covid-19” (1) stelt dat "De Orde der artsen zal waken dat artsen hun deontologische plicht nakomen door een voortrekkersrol op te nemen bij het adviseren en promoten van de vaccinatie."

Anderzijds vinden we nu in de wet van 13 juni 2021 houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg (2)

dat de verantwoordelijkheid ligt bij de arts die de vaccins toedient of onder wiens verantwoordelijkheid het toegediend wordt.

Artikel 27, 7°, lid 2 bepaalt: "De minister of zijn afgevaardigde kan bij beslissing:

7° bevelen dat de voorraad van geneesmiddelen bij groothandelaars enkel kan worden verkocht of geleverd volgens de instructies van het FAGG.

Voor wat betreft de COVID-19 vaccins, mag het vaccin worden afgeleverd aan de burger die wordt opgeroepen voor de vaccinatie door de Staat of de gefedereerde entiteiten, ook bij gebreke aan medisch voorschrift, zoals bedoeld in artikel 1, 22) van de Geneesmiddelenwet. Dit laat de verantwoordelijkheid van de arts die het vaccin toedient of onder wiens verantwoordelijkheid het wordt toegediend, onverlet."


Wij concluderen hieruit dat niet de Staat, noch de producent van de vaccins enige verantwoordelijkheid draagt, maar enkel de artsen.

Daarnaast weten we ondertussen dat er beroepsverzekeringen zijn, die niet tussenkomen bij schade veroorzaakt door het toedienen van "experimentele therapieën".

Een val waar we met open ogen intrappen?
1.293 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page